Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 17Aktywność sfer przemysłowych, handlowych i finansowych Wielkopolski w latach 1918-1939
Konkurs 17

Aktywność sfer przemysłowych, handlowych i finansowych Wielkopolski w latach 1918-1939

Numer wniosku: 1 H01G 004 17
Kierownik: prof. dr hab. Stefan Kowal
Instytucja realizująca: UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ HISTORYCZNY
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Nauk Historycznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 12 720
Konkurs: 17