Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 17Aktywność proliferacyjna i apoptoza w morfogenezie i progresji pierwotnych chłoniaków żołądka typu malt
Konkurs 17

Aktywność proliferacyjna i apoptoza w morfogenezie i progresji pierwotnych chłoniaków żołądka typu malt

Numer wniosku: 4 P05A 076 17
Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Stachura
Instytucja realizująca: COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO WYDZIAŁ LEKARSKI
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Biologii Medycznej
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 50 000
Konkurs: 17