Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 17Agrotechniczne i ekonomiczne efekty bezpłużnej uprawy roli pod ziemniaki
Konkurs 17

Agrotechniczne i ekonomiczne efekty bezpłużnej uprawy roli pod ziemniaki

Numer wniosku: 5 P06B 036 17
Kierownik: dr Kazimierz Jabłoński
Instytucja realizująca: INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauk o Roślinach Uprawnych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 103 800
Konkurs: 17