Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 17Agrotechniczna, fitopatologiczna i jakościowa ocena różnych sposobów produkcji ziarna żyta populacyjnego i mieszańcowego na różne cele użytkowe
Konkurs 17

Agrotechniczna, fitopatologiczna i jakościowa ocena różnych sposobów produkcji ziarna żyta populacyjnego i mieszańcowego na różne cele użytkowe

Numer wniosku: 5 P06B 026 17
Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Budzyński
Instytucja realizująca: AKADEMIA ROLNICZO-TECHNICZNA W OLSZTYNIE WYDZIAŁ ROLNICTWA I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauk o Roślinach Uprawnych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 132 000
Konkurs: 17