Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 17Aerozolowa grubość optyczna atmosfery nad Bałtykiem
Konkurs 17

Aerozolowa grubość optyczna atmosfery nad Bałtykiem

Numer wniosku: 6 P04E 012 17
Kierownik: dr Tymon Zieliński
Instytucja realizująca: INSTYTUT OCEANOLOGII PAN
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Geografii i Oceanologii
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 71 400
Konkurs: 17