Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 17Aanliza wielkości przepływów ścieków deszczowych w sieciach kanalizacyjnych z uwzględnieniem faktu stosowania nowych technologii budowy kanałów
Konkurs 17

Aanliza wielkości przepływów ścieków deszczowych w sieciach kanalizacyjnych z uwzględnieniem faktu stosowania nowych technologii budowy kanałów

Numer wniosku: 7 T07G 001 17
Kierownik: mgr inż. Jacek Jakubowski
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA W KIELCACH WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauk Technicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 10 000
Konkurs: 17