Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 17
Konkurs 17

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
"Głód" alkoholu (craving) i nawrót picia: poszukiwanie mechanizmów neuronalnych i receptorowych INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII decyzja - zakwalifikowany
"Miękkie" modelowanie preferencji AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA decyzja - zakwalifikowany
Aanliza wielkości przepływów ścieków deszczowych w sieciach kanalizacyjnych z uwzględnieniem faktu stosowania nowych technologii budowy kanałów POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA W KIELCACH WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA decyzja - zakwalifikowany
Aerozolowa grubość optyczna atmosfery nad Bałtykiem INSTYTUT OCEANOLOGII PAN decyzja - zakwalifikowany
Agrotechniczna, fitopatologiczna i jakościowa ocena różnych sposobów produkcji ziarna żyta populacyjnego i mieszańcowego na różne cele użytkowe AKADEMIA ROLNICZO-TECHNICZNA W OLSZTYNIE WYDZIAŁ ROLNICTWA I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA decyzja - zakwalifikowany
Agrotechniczne i ekonomiczne efekty bezpłużnej uprawy roli pod ziemniaki INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN decyzja - zakwalifikowany
Aktywacja układów kontaktu i dopełniacza oraz generacja trombiny w ostrym zawale serca leczonym streptokinazą COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO WYDZIAŁ LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany
Aktywne sterowanie zmianami charakterystyk dynamicznych kompozytowych elementów konstrukcyjnych z uszkodzeniami INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO PAN decyzja - zakwalifikowany
Aktywność antyoksydacyjna barwników antocyjanowych i katechin oraz produktów ich przemian POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŹYWNOŚCI decyzja - zakwalifikowany
Aktywność czynnika transkrypcyjnego GATA-3 w MBP-specyficznych liniach limfocytów T AKADEMIA MEDYCZNA W ŁODZI WYDZIAŁ LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany
Aktywność proliferacyjna i apoptoza w morfogenezie i progresji pierwotnych chłoniaków żołądka typu malt COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO WYDZIAŁ LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany
Aktywność proteolityczna metaloproteinaz MMP-1, MMP-2, MMP-7, MMP-9 w długoterminowych hodowlach komórek szpiku kostnego (LTBMC) chorych na szpiczaka plazmocytowego AKADEMIA MEDYCZNA W LUBLINIE IM. PROFESORA FELIKSA SKUBISZEWSKIEGO WYDZIAŁ LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany
Aktywność sfer przemysłowych, handlowych i finansowych Wielkopolski w latach 1918-1939 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ HISTORYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Akumulacja i transport substancji toksycznych, pochodzenia antropogenicznego, w łańcuchu troficznym ekosystemu południowego Svalbardu UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII, GEOGRAFII I OCEANOLOGII decyzja - zakwalifikowany
Algebraiczna K-teoria i kohomologia Galois. UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI decyzja - zakwalifikowany
Algorytmy cyfrowego przetwarzania danych pomiarowych dla zastosowań w monitoringu środowiska naturalnego i w monitoringu przemysłowym. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH decyzja - zakwalifikowany
Amorficzne materiały elektrolityczne i elektrodowe otrzymane w układzie AgI-Ag2O-V2O5-P2O5 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ decyzja - zakwalifikowany
Analityczno-numeryczne modele biotribologii w zagadnieniach wyznaczania pracy biołożysk smarowanych mazią stawową POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza QCD głębokonieelastycznych zderzeń lepton-hadron w obszarze małych wartości parametru x Bjorkena INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ IM. H. NIEWODNICZAŃSKIEGO PAN decyzja - zakwalifikowany
Analiza aerodynamiczna sztywności przestrzennej lekkich stalowych kładek dla pieszych POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ decyzja - zakwalifikowany
nowsze
1 2 3 4 5