Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 16
Konkurs 16

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
"Monitor" 1765-1785. Bibliografia zawartości INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN decyzja - zakwalifikowany
"Tractatus compositionis augmentatus" Christopha Bernharda - krytyczne opracowanie i tłumaczenie na język polski UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ HISTORYCZNY decyzja - zakwalifikowany
"Ślepe wrota" Pierwszego Okresu Przejściowego w Sakkara, Egipt UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Adaptacja miokardium do powtarzanego indukowanego niedotlenienia w stabilnej dusznicy bolesnej COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO WYDZIAŁ LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany
Adaptacja równania infiltracyjnego Green'a i Ampt'a do obliczania strat opadowych w modelu opad-odpływ w małych zlewniach rolniczych z zastosowaniem technik GIS i teledetekcji SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ INŻYNIERII I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA decyzja - zakwalifikowany
Adaptacyjne systemy zarządzania wiedzą AKADEMIA EKONOMICZNA IM. OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I INFORMATYKI decyzja - zakwalifikowany
Aerożele - ich domieszkowanie i modyfikacje POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ decyzja - zakwalifikowany
Agroekologiczne i energetyczne aspekty wnoszenia do gleby masy roślinnej w warunkach dużego udziału zbóż w zmianowaniu i uproszczeń uprawy roli AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ROLNICZY decyzja - zakwalifikowany
Akcja laserowa i nieliniowa konwersja w wapniowych tlenoboranach pierwiastków ziem rzadkich: dalszy postęp w technice laserowej i nie tylko INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH decyzja - zakwalifikowany
Akta sejmiku podolskiego in hostico 1673-1696 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ HISTORYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Aktywne sterowanie drganiami w układach mechanicznych o zmiennych parametrach przy wymuszeniach losowych AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI decyzja - zakwalifikowany
Aktywność biologiczna jako wskaźnik żywotności filtru glebowego podczas sorbowania biogenów ze ścieków komunalnych INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO PAN decyzja - zakwalifikowany
Aktywność biologiczna produktów przemian wybranych wielofenoli w środowisku zasadowym ŚLĄSKA AKADEMIA MEDYCZNA W KATOWICACH WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY W SOSNOWCU decyzja - zakwalifikowany
Aktywność insektycydu botanicznego-azadyrachtyny-wobec szkodliwych owadów leśnych INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA decyzja - zakwalifikowany
Aktywność katalityczna heteropolikwasów i ich soli w reakcji odwodnienia alkoholi, hydratacji olefin oraz ich utleniania INSTYTUT KATALIZY I FIZYKOCHEMII POWIERZCHNI PAN decyzja - zakwalifikowany
Aktywność kinazy białkowej C podczas regeneracji mięśni szkieletowych in vivo i różnicowania się komórek satelitarnych in vitro UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII decyzja - zakwalifikowany
Aktywny wielopasmowy pirometr podczerwieni INSTYTUT OPTOELEKTRONIKI WAT decyzja - zakwalifikowany
Aktywowane anody polimerowe na potrzeby ochrony katodowej POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY decyzja - zakwalifikowany
Akumulacja toksyn fuzaryjnych w ziarnie zbóż AKADEMIA ROLNICZA IM. AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ TECHNOLOGII DREWNA decyzja - zakwalifikowany
Akumulacja uszkodzeń chromosomów w przebiegu płaskonabłonkowego raka krtani INSTYTUT GENETYKI CZŁOWIEKA PAN decyzja - zakwalifikowany
nowsze
1 2 3 4 5