Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 15
Konkurs 15

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Anatomiczne i ultrastrukturalne zmiany w morfogenezie syncytiów związane z ich efektywnością w korzeniach roślin krzyżowych porażonych mątwikiem burakowym (Heterodera schachtii) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ ROLNICZY decyzja - zakwalifikowany
Angielska Kompania Wschodnia a Rzeczpospolita WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA W OLSZTYNIE WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Angiogeneza w obrębie guza nowotworowego oraz zmiany sieci naczyniowej ściany jelita u chorych z rakiem jelita grubego AKADEMIA MEDYCZNA IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ LEKARSKI II decyzja - zakwalifikowany
Animacja komputerowa niektórych stanów fizjologicznych mięśni szkieletowych kręgowców INSTYTUT BIOCYBERNETYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ PAN decyzja - zakwalifikowany
Anizotropia naprężenia ściany komórkowej a układ mikrotubul w przyściennej cytoplazmie; wpływ naprężeń tkankowych UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA decyzja - zakwalifikowany
Anizotropowe nadprzewodnictwo w modelu Hubbarda: Korelacje kulombowskie a oddziaływanie elektron-fonon UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII decyzja - zakwalifikowany
Antyprotony jako narzędzie badawcze fizyki jądrowej UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ FIZYKI decyzja - zakwalifikowany
Aphodiinae (Coleoptera: Scarabaeoidea) subregionów nowozelandzkiego i gujano-brazylijskiego INSTYTUT SYSTEMATYKI I EWOLUCJI ZWIERZĄT PAN decyzja - zakwalifikowany
Architektura i urbanistyka Łodzi 1821-1914 UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Architektura krajobrazu i sztuka ogrodowa. Ilustrowany słownik angielsko-polski POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WYDZIAŁ ARCHITEKTURY decyzja - zakwalifikowany
Atlas ptaków zimujących Małopolski UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI decyzja - zakwalifikowany
Automatyczne projektowanie komórek filtrów scalonych z przełączanymi prądami POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Automatyka przeciwkołysaniowo-odciążająca (APKO) nie powodująca wyłączania generatorów POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Automatyzacja procesu generalizacji map cyfrowych - zastosowanie sztucznej inteligencji w kartografii AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ INŻYNIERII KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I GEODEZJI decyzja - zakwalifikowany
Azotki (GaN, InN i AlN) o wysokiej wydajności świecenia i dobrym przewodnictwie termicznym, otrzymywane w warunkach amonotermalnych UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ FIZYKI decyzja - zakwalifikowany
Badania aktywnych metod tłumienia hałasu w zastosowaniu do palnika pulsacyjnego POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ INŹYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA decyzja - zakwalifikowany
Badania doświadczalne drgań samowzbudnych wywołanych tarciem w styku wybranych materiałów ceramicznych POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany
Badania doświadczalne nad patogenezą zmian morfologicznych i funkcjonalnych we wrodzonym zarośnięciu jelita cienkiego AKADEMIA MEDYCZNA IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ LEKARSKI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO decyzja - zakwalifikowany
Badania dynamiki procesu igłowania i mechanizmów igłowarki CENTRALNY OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY MASZYN WŁÓKIENNICZYCH POLMATEX-CENARO decyzja - zakwalifikowany
Badania efektów elektrooptycznych w ciekłych kryształach umożliwiających zapisy holograficzne w czasie rzeczywistym WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W WARSZAWIE WYDZIAŁ INŻYNIERII CHEMII I FIZYKI TECHNICZNEJ decyzja - zakwalifikowany