Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 15
Konkurs 15

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Analiza wielowymiarowych modeli stochastycznych UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza wielowymiarowych układów dyskretnych POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza wpływu błędów geometrycznych układu konstrukcyjnego obrabiarki na dokładność kształtowania przedmiotów obrabianych i wibrostabilność obrabiarki POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza wpływu obróbki cieplno-plastycznej na strukturę i wybrane właściwości stopów na bazie fazy międzymetalicznej Ni3Al z dodatkami stopowymi WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W WARSZAWIE WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza wpływu rozrzutu wartości parametrów warstwy wierzchniej na rozrzut trwałości zmęczeniowej elementów łożysk tocznych POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ MASZYN ROBOCZYCH I TRANSPORTU decyzja - zakwalifikowany
Analiza wpływu sposobu sterowania komutatorem elektronicznym bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi na składowe zmienne momentu elektromagnetycznego POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza wpływu wybranych czynników technologicznych i eksploatacyjnych na rozwój zużycia fretting w połączeniu wciskowym PRZEDSIĘBIORSTWO KONSTRUKCYJNO-BADAWCZE PRO-MO SP. Z O.O. decyzja - zakwalifikowany
Analiza wpływu wybranych parametrów konstrukcyjnych na sprzęganie się drgań skrętnych i wzdłużnych w okrętowych układach napędowych POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza zależności między metylacją DNA, strukturą chromatyny i aktywnością transkrypcyjną w transgenicznych drożdżach Saccharomyces cerevisiae wyrażających metylotransferazę DNA z kręgowca UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII decyzja - zakwalifikowany
Analiza zjawisk mających wpływ na przebieg mechanizmu formowania wióra w procesie skrawania naturalnych materiałów kruchych POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza zjawiska dekohezji materiałów o dużej twardości z wykorzystaniem metod metalografii i fraktografii ilościowej POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ, METALURGII, TRANSPORTU decyzja - zakwalifikowany
Analiza zmian struktury stali austenitycznych po odkształceniu plastycznym na gorąco w ujęciu metod metalografii ilościowej POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ, METALURGII, TRANSPORTU decyzja - zakwalifikowany
Analiza zmian unaczynienia narządu rodnego i współistniejących patologii ginekologicznych u kobiet w wieku rozrodczym z przeszczepioną nerką AKADEMIA MEDYCZNA W WARSZAWIE I WYDZIAŁ LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza zmian warunków hydrogeologicznych Pienińskiego Pasa Skałkowego w świetle wyników badań z lat 70-tych UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ GEOLOGII decyzja - zakwalifikowany
Analiza zmienności kosztów założenia, pielęgnowania i ochrony upraw leśnych AKADEMIA ROLNICZA IM. AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ LEŚNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza zooplanktonu (larw ślimaków) jako metoda badań klimatu i środowiska wczesnej kredy INSTYTUT PALEOBIOLOGII IM. ROMANA KOZŁOWSKIEGO PAN decyzja - zakwalifikowany
Analiza związku polimorfizmów regionu TH-INS-IGF2 z cukrzycą typu 1 AKADEMIA MEDYCZNA W ŁODZI WYDZIAŁ LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza, opracowanie i badanie charakterystyk metrologicznych modelu przenośnego wzorca jednostki energii impulsowego promieniowania laserowego INSTYTUT OPTOELEKTRONIKI WAT decyzja - zakwalifikowany
Analogi porfiryn i metaloporfiryn ze zmodyfikowanym fragmentem pirolowym - reaktywność, struktura elektronowa i molekularna UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ CHEMII decyzja - zakwalifikowany
Analogia i muzyka. Z filozoficznych problemów muzyki AKADEMIA MUZYCZNA IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ KOMPOZYCJI, DYRYGENTURY I TEORII MUZYKI decyzja - zakwalifikowany