Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 15
Konkurs 15

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Analiza możliwości aplikacji energoelektronicznych i elektromechanicznych układów zasilania i sterowania pieców łukowo-oporowych przeznaczonych do otrzymywania topników spawalniczych POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza możliwości oceny ekspozycji na radon za pomocą pomiaru zawartości ołowiu 210Pb w szkle INSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM. PROF. DR MED. JERZEGO NOFERA decyzja - zakwalifikowany
Analiza możliwości realizowania blokowych algorytmów kryptograficznych w oparciu o rozwiązania sprzętowe typu matryce programowalne POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza możliwości zastosowania technik satelitarnych ze szczególnym uwzględnieniem RTK do nietypowych prac geodezyjnych AKADEMIA ROLNICZO-TECHNICZNA W OLSZTYNIE WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ decyzja - zakwalifikowany
Analiza możliwości zmniejszenia udziału zużywania korozyjnego w skojarzeniach ciernych hamulca samochodwoego POLITECHNIKA RADOMSKA IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO WYDZIAŁ MATERIAŁOZNAWSTWA I TECHNOLOGII OBUWIA decyzja - zakwalifikowany
Analiza nośności i odkształcalności ścian murowanych, ścinanych prostopadle do spoin wspornych na skutek pionowych deformacji podłoża wywołanych wpływami typu górniczego POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ BUDOWNICTWA decyzja - zakwalifikowany
Analiza numeryczna transportu masy i ciepła w ciekłej kąpieli krzemowej w procesie produkcji monokryształu metodą Czochralskiego AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH decyzja - zakwalifikowany
Analiza porównawcza metod formowania prądu wyjściowego tranzystorowego falownika trójfazowego POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza porównawcza systemu ADSL i VDSL z uwzględnieniem przeników zbliżnych i zdalnych dla kabli wieloparowych oraz łączy abonenckich w polskiej sieci telefonicznej AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI,INFORMATYKI I ELEKTRONIKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza pracy podłoża uwarstwionego z warstwami słabonośnymi POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA WODNEGO I INŻYNIERII ŚRODOWISKA decyzja - zakwalifikowany
Analiza problemów decyzyjnych występujących w systemie transportowym na przykładzie komunalnego przedsiębiorstwa oczyszczania miasta POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ MASZYN ROBOCZYCH I TRANSPORTU decyzja - zakwalifikowany
Analiza przedkarpackiego mioceńskiego basenu sedymentacyjnego: implikacje dla poszukiwań naftowych (obszar pomiędzy Krakowem a Przemyślem) UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ GEOLOGII decyzja - zakwalifikowany
Analiza rynku kapitałowego i rynku nieruchomości jako konkurencyjnych obszarów inwestowania kapitału UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA decyzja - zakwalifikowany
Analiza składniowa leksykalnych wyznaczników parametryzacji świata INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO PAN decyzja - zakwalifikowany
Analiza stabilności rozwiązań równań Helmholtza dla zagadnień odwrotnych pól temperatur w elementach maszyn POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA W KIELCACH WYDZIAŁ MECHATRONIKI I BUDOWY MASZYN decyzja - zakwalifikowany
Analiza statyczno-wytrzymałościowa żelbetowych przekryć kryształowych POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII BUDOWLANEJ I SANITARNEJ decyzja - zakwalifikowany
Analiza struktury czynnikowej podatności na sugestie UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ FILOZOFICZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza struktury widm absorpcji i rezonansowego rozproszenia ramanowskiego rodników w formaliźmie metod ab initio (MCSCF) oraz metody DFT UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ CHEMII decyzja - zakwalifikowany
Analiza teoretyczna i doświadczalna energoabsorpcyjnego zderzaka samochodowego POLITECHNIKA ZIELONOGÓRSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza układu napędowego o sterowaniu stało-momentowym z trapezoidalnym silnikiem synchronicznym o wzbudzeniu od magnesów trwałych POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA W KIELCACH WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI decyzja - zakwalifikowany