Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 15
Konkurs 15

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Alternatywna metoda badania embriotoksyczności i teratogenności leków, pestycydów i innych związków chemicznych na zarodkach chomika hodowanych in vitro PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY decyzja - zakwalifikowany
Alternatywne sposoby uprawy gleby średniej AKADEMIA ROLNICZO-TECHNICZNA W OLSZTYNIE WYDZIAŁ ROLNICTWA I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA decyzja - zakwalifikowany
Aminowe kompleksy metali 9 grupy i ich oddziaływanie z nukleotydami UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ CHEMII decyzja - zakwalifikowany
Analityka 3-chloro-4-(dichlorometylo)-5-hydroksy-2(5H)-furanon(MX) - związku o dużej aktywności mutagennej UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ CHEMII decyzja - zakwalifikowany
Analiza aktów komunikacji niewerbalnej w przedstawieniu teatralnym na gruncie semantyki kognitywnej UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ FILOLOGICZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza częstotliwościowa zmienności odcinków elektrokardiogramu z dekompozycją na podpasma widmowe POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza dokładności wyznaczania pozycji na podstawie permanentnych obserwacji GPS AKADEMIA ROLNICZO-TECHNICZNA W OLSZTYNIE WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ decyzja - zakwalifikowany
Analiza doświadczalna i numeryczna materiałów konstrukcyjnych w zakresie bardzo dużych prędkości odkształceń dla potrzeb obiektów ochronnych WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W WARSZAWIE WYDZIAŁ INŻYNIERII CHEMII I FIZYKI TECHNICZNEJ decyzja - zakwalifikowany
Analiza efektywności oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych na złożach gruntowo-roślinnych AKADEMIA ROLNICZA W LUBLINIE WYDZIAŁ TECHNIKI ROLNICZEJ decyzja - zakwalifikowany
Analiza efektywności rozwiązania równań Navier-Stokesa metodą całkowania w objętości kontrolnej i metodami spektralnymi POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza i badania symulacyjne metody "Naturalnej orientacji polowo-zorientowanej" do sterowania silnika indukcyjnego klatkowego POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza i implementacja szybkich protokołów transportowych pod kątem realizacji usług multimedialnych AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI,INFORMATYKI I ELEKTRONIKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza i projektowanie mikrofalowych elementów pasywnych zbudowanych w technologii linii niepromieniującej POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza ilościowa i jakościowa nieliniowych układów elektronicznych o wielu punktach równowagi POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza interakcji szczelin w materiałach kruchych poddanych ściskaniu INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN decyzja - zakwalifikowany
Analiza kinetyki rozszerzania przedskurczowego żeliwa AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ODLEWNICTWA decyzja - zakwalifikowany
Analiza konfrontatywna polskich złożeń rzeczownikowych i ich odpowiedników w języku niderlandzkim UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ FILOLOGICZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza konstrukcji powierzchniowych z nieliniowymi właściwościami materiału zintegrowaną metodą skończenie elementowo-bezsiatkową POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ decyzja - zakwalifikowany
Analiza linii opóźniających z przetwornikami międzypalczastymi do zastosowań czujnikowych w cieczach POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH decyzja - zakwalifikowany
Analiza modeli rozkładów przestrzennych obszarów pod zalesienia i zadrzewienia w wybranych gminach Polski z wykorzystaniem materiałów fotogrametrycznych, kartograficznych i ewidencyjnych AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ INŻYNIERII KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I GEODEZJI decyzja - zakwalifikowany