Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 15Algorytmizacja tworzenia modelu sterowania Elastycznym Systemem Produkcyjnym
Konkurs 15

Algorytmizacja tworzenia modelu sterowania Elastycznym Systemem Produkcyjnym

Numer wniosku: 7 T07D 038 15
Kierownik: prof. zw. dr hab. in Jerzy Cyklis
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WYDZIAŁ MECHANICZNY
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Nauk Technicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 49 650
Konkurs: 15