Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 15Algorytmiczne aspekty procesów komunikacyjnych; rozproszone i równoległe procesy stochastyczne
Konkurs 15

Algorytmiczne aspekty procesów komunikacyjnych; rozproszone i równoległe procesy stochastyczne

Numer wniosku: 8 T11C 032 15
Kierownik: dr hab. Mirosław Kutyłowski
Instytucja realizująca: UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauk Technicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 190 000
Konkurs: 15