Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 15Akustyka w architekturze współczesnych świątyń rzymsko-katolickich
Konkurs 15

Akustyka w architekturze współczesnych świątyń rzymsko-katolickich

Numer wniosku: 7 T07F 007 15
Kierownik: prof.nadzw.dr hab.in Andrzej Kulowski
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Architektury i Urbanistyki
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 15 000
Konkurs: 15