Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 15Aktywność genów kodujących gonadotropiny przysadkowe u owiec żywionych dietą o niskim i wysokim poziomie białka. Neuropeptyd Y jako łącznik między żywieniem a rozrodem?
Konkurs 15

Aktywność genów kodujących gonadotropiny przysadkowe u owiec żywionych dietą o niskim i wysokim poziomie białka. Neuropeptyd Y jako łącznik między żywieniem a rozrodem?

Numer wniosku: 5 P06D 006 15
Kierownik: prof. dr hab. Jolanta Polkowska
Instytucja realizująca: INSTYTUT FIZJOLOGII I ŹYWIENIA ZWIERZĄT IM. J.KIELANOWSKIEGO PAN
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 170 000
Konkurs: 15