Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 15Agregacja płytek krwi jako test "ostrej fazy" i wskaźnik oporności na erytropoetynę
Konkurs 15

Agregacja płytek krwi jako test "ostrej fazy" i wskaźnik oporności na erytropoetynę

Numer wniosku: 4 P05B 014 15
Kierownik: prof. dr hab. Michał Myśliwiec
Instytucja realizująca: AKADEMIA MEDYCZNA W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ LEKARSKI
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauk Klinicznych Niezabiegowych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 90 000
Konkurs: 15