Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 1524todyka oceny stanu technicznego młota hydraulicznego na podstawie badań labolatoryjnych
Konkurs 15

24todyka oceny stanu technicznego młota hydraulicznego na podstawie badań labolatoryjnych

Numer wniosku: 7 T07B 007 15
Kierownik: prof. dr hab. inż. Janusz Kowal
Instytucja realizująca: AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Eksploatacji, Wibroakustyki i Diagnostyki Maszyn i Systemów
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 80 000
Konkurs: 15