Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 15
Konkurs 15

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
24todyka oceny stanu technicznego młota hydraulicznego na podstawie badań labolatoryjnych AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI decyzja - zakwalifikowany
A study of lexico-semantic and grammatical influence of English on the Polish of the younger generation of Poles (19-35 years of age) /PROMOTORSKI/ UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ NEOFILOLOGII decyzja - zakwalifikowany
Adam Krzyżanowski (1873-1963) polityk, moralista, ekonomista UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI decyzja - zakwalifikowany
Adaptacyjna korekcja cyfrowa dynamicznego przetwarzania termometrów z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Agregacja płytek krwi jako test "ostrej fazy" i wskaźnik oporności na erytropoetynę AKADEMIA MEDYCZNA W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany
Aktywacja leku przeciwnowotworowego Ledakrinu (Nitracine) prowadząca do tworzenia adduktów z DNA POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY decyzja - zakwalifikowany
Aktywacja węglowodorów nienasyconych i nasyconych związkami nikloorganicznymi, powstającymi w reakcji niklocenu z litem POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY decyzja - zakwalifikowany
Aktywne tłumienie hałasu w obiektach akustycznych o małych gabarytach POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI decyzja - zakwalifikowany
Aktywność genów kodujących gonadotropiny przysadkowe u owiec żywionych dietą o niskim i wysokim poziomie białka. Neuropeptyd Y jako łącznik między żywieniem a rozrodem? INSTYTUT FIZJOLOGII I ŹYWIENIA ZWIERZĄT IM. J.KIELANOWSKIEGO PAN decyzja - zakwalifikowany
Aktywność i znaczenie prognostyczne urakinazowego aktywatora plazminogenu i jego receptora u chorych na szpiczaka plazmocytowego AKADEMIA MEDYCZNA W LUBLINIE IM. PROFESORA FELIKSA SKUBISZEWSKIEGO WYDZIAŁ LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany
Akustyczny behawior koszatki: okoliczności emisji i struktura sygnałów INSTYTUT EKOLOGII PAN decyzja - zakwalifikowany
Akustyka w architekturze współczesnych świątyń rzymsko-katolickich POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY decyzja - zakwalifikowany
Album civium Leopoliensium. Rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie, 1388-1781 INSTYTUT ARCHEOLOGII I ETNOLOGII PAN decyzja - zakwalifikowany
Algorytmiczne aspekty procesów komunikacyjnych; rozproszone i równoległe procesy stochastyczne UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI decyzja - zakwalifikowany
Algorytmika problemów o dużym rozmiarze UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI decyzja - zakwalifikowany
Algorytmizacja tworzenia modelu sterowania Elastycznym Systemem Produkcyjnym POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany
Algorytmy i problemy szeregowania zadań i wózków w elastycznych systemach produkcyjnych POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Alkohol metylowy w obszarach powstawania gwiazd: fundamentalny przegląd linii maserowej 6.7 GHz UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII decyzja - zakwalifikowany
Allilocynowe chirony cukrowe w syntezie enancjomerycznie czystych, wysoce sfunkcjonalizowanych pochodnych dekaliny INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ PAN decyzja - zakwalifikowany
Almanach sceny polskiej 1944-1959 INSTYTUT SZTUKI PAN decyzja - zakwalifikowany
nowsze
1 2 3 4 5