Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 13
Konkurs 13

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Badania procesów zużycia ściernego i korozyjnego powłok metalowo-ceramicznych, nałożonych na podłoże żeliwne AKADEMIA MORSKA W GDYNI decyzja - zakwalifikowany
Badania propagacji dźwięku w środowisku w celu utworzenia bazy danych pomiarowych POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI decyzja - zakwalifikowany
Badania przemian fazowych podczas termicznej dehydratacji wybranych soli metali trójwartościowych POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WYDZIAŁ INŻYNIERII I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ decyzja - zakwalifikowany
Badania reakcji polimeryzacji nowych monomerów na bazie związków azacyklicznych dla elektroniki POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WYDZIAŁ INŻYNIERII I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ decyzja - zakwalifikowany
Badania reakcji związków epoksydowych z disiarczkiem węgla POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WYDZIAŁ INŻYNIERII I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ decyzja - zakwalifikowany
Badania redukcji tlenków żelaza z fazy ciekłej z wykorzystaniem metody wirującego dysku POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ, MATERIAŁOWEJ I FIZYKI STOSOWANEJ decyzja - zakwalifikowany
Badania skryningowe noworodków w Wielkopolsce w kierunku toksoplazmozy wrodzonej AKADEMIA MEDYCZNA IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ LEKARSKI I decyzja - zakwalifikowany
Badania strukturalnych podstaw inhibicji proteaz cysteinowych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII decyzja - zakwalifikowany
Badania struktury kryształów YAG domieszkowanych chromem i magnezem INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH decyzja - zakwalifikowany
Badania struktury przepływu w kierownicach odśrodkowych i dośrodkowych promieniowych pomp wielostopniowych POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany
Badania struktury stali austenityczno-ferrytycznych typu duplex i jej wpływu na własności mechaniczne POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ decyzja - zakwalifikowany
Badania symulacyjne i stanowiskowe nad możliwościami zwiększenia zabioru kombajnu węglowego CENTRUM MECHANIZACJI GÓRNICTWA KOMAG decyzja - zakwalifikowany
Badania teoretyczne widm oscylacyjnych i procesu tunelowania protonu w układach z wiązaniami wodorowymi UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE decyzja - zakwalifikowany
Badania transportu masy i ciepła w obszarze przyściennym mieszalnika cieczy POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ decyzja - zakwalifikowany
Badania trwałości warystorów tlenkowych dla potrzeb optymalizacji ochrony urządzeń elektrycznych od przepięć łączeniowych POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Badania układu odpornościowego noworodków w oparciu o materiał uzyskany z krwi pępowinowej i żylnej INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI decyzja - zakwalifikowany
Badania układów molekularnych w stanach dalekich od równowagi INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ IM. H. NIEWODNICZAŃSKIEGO PAN decyzja - zakwalifikowany
Badania weryfikacyjne i rozwój konstrukcyjny urządzeń specjalnych do samochodu dla osób o różnym stopniu dysfunkcji kończyn POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany
Badania wpływu struktury uwodnionego krzemianu sodu na wytrzymałość kohezyjną wieloskładnikowego układu mas formierskich utwardzanych chemicznie INSTYTUT ODLEWNICTWA decyzja - zakwalifikowany
Badania wpływu zastosowania magnesów wiazanych na parametry silników małej mocy INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY decyzja - zakwalifikowany