Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 13
Konkurs 13

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Badania nad układem antygenów zgodności tkankowej HLA (klasy I i II) w sarkoidozie rodzinnej. Analiza rodowodów genetycznych INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC decyzja - zakwalifikowany
Badania nad wprowadzeniem genu odporności na wirusa brązowej plamistości pomidora (TSWV) do genomu wybranych odmian gerbery (Gerbera jamesonii) INSTYTUT SADOWNICTWA I KWIACIARSTWA decyzja - zakwalifikowany
Badania nad wpływem delecji w obrębie regionu AZF na występowanie azoospermii i oligospermii u mężczyzn z pierwotną niewydolnością kanalików nasiennych AKADEMIA MEDYCZNA IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ LEKARSKI I decyzja - zakwalifikowany
Badania nad wykorzystaniem wybranych organicznych i nieorganicznych związków Ca, Zn i Se w ograniczeniu biodostępności kadmu przy eksperymentalnej intoksykacji kur tym pierwiastkiem AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT decyzja - zakwalifikowany
Badania nad wykorzystaniem wybranych substancji chemicznych jako wzorców do oznaczania pierwistków niematalicznych w metalach POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ CHEMICZNY decyzja - zakwalifikowany
Badania nad występowaniem i czynnikami ryzyka miażdżycy w przeszczepionym sercu COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO decyzja - zakwalifikowany
Badania nad występowaniem, znaczeniem ekologicznym i rolniczym motylkowatych uprawnych i dziko rosnących, w zbiorowiskach łąkowych wybranych regionów Polski AKADEMIA ROLNICZA IM. AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ MELIORACJI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA decyzja - zakwalifikowany
Badania nad właściwościami szczepów Lactobacillus spp. i Bifidobacterium spp. określającymi ich aktywność probiotyczną POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ CHEMII SPOŻYWCZEJ I BIOTECHNOLOGII decyzja - zakwalifikowany
Badania niekonwencjonalnych metod dezynfekcji wody w stacjach wodociągowych POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA decyzja - zakwalifikowany
Badania nowych możliwości rozpoznawania i interpretacji stanów patologicznych zębów przy zastosowaniu metod radiodensytometrycznych oraz ustalenie relacji między składem chemicznym tkanek twardych zębów a ich zmianami patologicznymi AKADEMIA MEDYCZNA W LUBLINIE IM. PROFESORA FELIKSA SKUBISZEWSKIEGO WYDZIAŁ LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany
Badania numeryczne i eksperymentalne procesów wymiany ciepła w wysokoobciążonych termicznie łopatkach chłodzonych turbin gazowych INSTYTUT LOTNICTWA decyzja - zakwalifikowany
Badania oddziaływania pola magnetycznego na charakterystyki eksploatacyjne układów łożysk POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany
Badania oddziaływań antygenów bakteryjnych zawierających kwas 3-deoksy-oktulozonowy i kwas sjalowy z serotoniną INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ IM. L. HIRSZFELDA PAN decyzja - zakwalifikowany
Badania polimorfizmu genów BRCA1 i BRCA2 w aspekcie jego związku z ryzykiem raka piersi INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ PAN decyzja - zakwalifikowany
Badania populacji komórek układu odpornościowego oraz wybranych funkcji obronnych trombocytów i granulocytów obojętnochłnnych u karpi z zastosowaniem najnowszych technik badawczych, w tym cytometrii przepływowej UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ NAUK PRZYRODNICZYCH decyzja - zakwalifikowany
Badania procesu wytwarzania złożonych, trójwymiarowych struktur mikromechanicznych na przykładzie zintegrowanej struktury mikrosondy do mikroskopii sił atomowych i lateralnych AFM/LFM INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ decyzja - zakwalifikowany
Badania procesów filtracji cieczy o dużych strumieniach objętości przy stosowaniu samooczyszczających się filtrów włókninowych POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA decyzja - zakwalifikowany
Badania procesów przepływu i hałaśliwości w mikrohydraulice POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany
Badania procesów wtrysku paliwa podczas rozruchu i grzania silnika tłokowego INSTYTUT LOTNICTWA decyzja - zakwalifikowany
Badania procesów wydzielania laktozy z substancji naturalnych. Opracowanie technologii wydzielania i oczyszczania laktozy INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO decyzja - zakwalifikowany