Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 13
Konkurs 13

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Badania nad epidemiologią astmy oskrzelowej, kataru sezonowego i całorocznego, wyprysku atopowego i kontaktowego oraz alergii na leki w populacji Polski, z uwzględnieniem stopnia zanieczyszczenia środowiska AKADEMIA MEDYCZNA W LUBLINIE IM. PROFESORA FELIKSA SKUBISZEWSKIEGO WYDZIAŁ LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany
Badania nad epidemiologią astmy oskrzelowej, kataru sezonowego i całorocznego, wyprysku atopowego i kontaktowego oraz alergii na leki w populacji Polski, z uwzględnieniem stopnia zanieczyszczeń środowiska AKADEMIA MEDYCZNA IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU decyzja - zakwalifikowany
Badania nad epidemiologią astmy oskrzelowej, kataru sezonowego i całorocznego, wyprysku atopowego i kontaktowego oraz alergii na leki w populacji polskiej z uwzględnieniem stopnia zanieczyszczenia środowiska COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO WYDZIAŁ LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany
Badania nad krzemowymi fotodiodami lawinowymi do zastosowania w scyntylacyjnych detektorach promieniowania jądrowego INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ decyzja - zakwalifikowany
Badania nad możliwością wykorzystania koksiku otrzymanego w procesie utylizacji osadów ściekowych w technologii OFS POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA decyzja - zakwalifikowany
Badania nad oczyszczaniem mediów ciekłych przy użyciu form chitozanu o zwiększonej sorpcji INSTYTUT WŁÓKIEN CHEMICZNYCH decyzja - zakwalifikowany
Badania nad opracowaniem biowłóknin z udziałem nowej generacji włókien bioaktywnych INSTYTUT TECHNICZNYCH WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH MORATEX decyzja - zakwalifikowany
Badania nad otrzymywaniem i zastosowaniem kompozytowej błony węglowej w leczeniu chorób przyzębia metodą implantacji i sterowanej regeneracji tkanek COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO WYDZIAŁ LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany
Badania nad otrzymywaniem termostabilnego kompleksu enzymatycznego lipaza/esteraza z grzyba Rhizopus cohnii, jego charakterystyka i zastosowanie INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO decyzja - zakwalifikowany
Badania nad patogenezą nowotworów tarczycy w oparciu o analizę genu p53 oraz ocenę niedoboru jodu i skażenia promieniotwórczego środowiska po katastrofie Czarnobylskiej AKADEMIA MEDYCZNA IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ LEKARSKI II decyzja - zakwalifikowany
Badania nad plazmidowym, energiozależnym systemem eliminacji kadmu w komórkach prokariotycznych Staphylococcus aureus AKADEMIA MEDYCZNA W LUBLINIE IM. PROFESORA FELIKSA SKUBISZEWSKIEGO WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Badania nad produktywnością trójskładnikowej, jarej mieszanki zbożowej w zależności od wybranych czynników agrotechnicznych INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA decyzja - zakwalifikowany
Badania nad regioselektywną syntezą nowych funkcjonalnych eterów fosfazeno-koronowych i możliwościami ich zastosowań CENTRUM CHEMII POLIMERÓW PAN decyzja - zakwalifikowany
Badania nad rolą limfocytów T gamma delta w odpowiedzi immunologicznej humoralnej i typu komórkowego COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO WYDZIAŁ LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany
Badania nad rolą selenu przy narażeniu na tlenki azotu INSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM. PROF. DR MED. JERZEGO NOFERA decyzja - zakwalifikowany
Badania nad stabilnością cech genetycznych drożdży piwowarskich techniką PCR INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO decyzja - zakwalifikowany
Badania nad stanem odporności przeciw niektórym chorobom zakaźnym dzieci przewlekle chorych zwalnianych ze szczepień ochronnych AKADEMIA MEDYCZNA W ŁODZI WYDZIAŁ LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany
Badania nad syntezą zeolitów o podwyższonej zawartości krzemionki otrzymywanych z popiołów elektrownianych ze spalania węgla brunatnego INSTYTUT MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH decyzja - zakwalifikowany
Badania nad techniką uprawy mieszańców złożonych rzepaku ozimego INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN decyzja - zakwalifikowany
Badania nad udoskonaleniem technologii wytwarzania masy papierniczo - makulaturowej z energooszczędną recyrkulacją i proekologicznym cyklem życia odnawialnej masy drzewnej AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany