Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 13
Konkurs 13

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Badania etiopatogenetyczne w chorobach wywołanych przez priony AKADEMIA MEDYCZNA W ŁODZI WYDZIAŁ LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany
Badania hydrobusu w warunkach odpowiadających ruchowi miejskiemu POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany
Badania i opracowanie procesu wytwarzania trójskładnikowych warstw rezystywnych nanoszonych metodą chemiczną na podłoża ceramiczne OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY MIKROELEKTRONIKI HYBRYDOWEJ I REZYSTORÓW decyzja - zakwalifikowany
Badania i podstawy konstrukcji urządzeń do homogenizacji ciśnieniowej ciekłych układów niejednorodnych przemysłu spożywczego POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany
Badania jakości transmisji oszczędnych widmowo sygnałów mowy w cyfrowym systemie radiokomunikacji komórkowej GSM POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI decyzja - zakwalifikowany
Badania konwersji niskojakościowych węgli z Regionu Nadwiślańskiego na substytut gazu ziemnego w procesie ich hydrozgazowania AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ PALIW I ENERGII decyzja - zakwalifikowany
Badania laserów jonowych na parach metali dla generacji w obszarze nadfioletu POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH decyzja - zakwalifikowany
Badania mechanizmu systemu zapłonu z recyrkulacją spalin w tłokowych silnikach spalinowych POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA decyzja - zakwalifikowany
Badania mikroskopowe wpływu udarów łączeniowych na wytrzymałość długotrwałą izolacji polimerowej POLITECHNIKA GDAŃSKA decyzja - zakwalifikowany
Badania modelowe mechanizmu spalania mieszanki jednorodnej w komorze wirowej POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany
Badania molekularne DNA w Zespole Christ-Siemens-Touraine AKADEMIA MEDYCZNA IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU decyzja - zakwalifikowany
Badania możliwości analizy jakościowej i ilościowej mieszanych skażeń chemicznych i promieniotwórczych WOJSKOWY INSTYTUT CHEMII I RADIOMETRII decyzja - zakwalifikowany
Badania nad bezpośrednim wpływem neuropeptydów nadrodziny VIP-glukagon-sekretyna na regulację steroidogenezy nadnercza szczura AKADEMIA ROLNICZA IM. AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT decyzja - zakwalifikowany
Badania nad chorobami tętnic i żył AKADEMIA MEDYCZNA W WARSZAWIE II WYDZIAŁ LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany
Badania nad ekspresją proto-onkogenów i białek przekazujących sygnał do apoptozy lub proliferacji w czasie różnicowania się tymocytów w komórkach chłoniaków grasicy myszy z transgenicznym TCR INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ IM. L. HIRSZFELDA PAN decyzja - zakwalifikowany
Badania nad epidemiologią astmy oskrzelowej, katarem sezonowym i całorocznym, wypryskiem atopowym i kontaktowym oraz alergią na leki w populacji Polski, z uwzględnieniem stopnia zanieczyszczeń środowiska AKADEMIA MEDYCZNA W ŁODZI WYDZIAŁ LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany
Badania nad epidemiologią astmy oskrzelowej, kataru sezonowego i całorocznego, wyprysku atopowego i kontaktowego oraz alergii na leki w populacji Polski z uwzględnieniem stopnia zanieczyszczenia środowiska AKADEMIA MEDYCZNA W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany
Badania nad epidemiologią astmy oskrzelowej, kataru sezonowego i całorocznego, wyprysku atopowego i kontaktowego oraz alergii na leki w populacji Polski z uwzględnieniem zanieczyszczeń środowiska - projekt organizacji badań AKADEMIA MEDYCZNA IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany
Badania nad epidemiologią astmy oskrzelowej, kataru sezonowego i całorocznego, wyprysku atopowego i kontaktowego oraz alergii na leki w populacji Polski, z uwzględnieniem stopnia zanieczyszczenia środowiska CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ Z POLIKLINIKĄ W WARSZAWIE decyzja - zakwalifikowany
Badania nad epidemiologią astmy oskrzelowej, kataru sezonowego i całorocznego, wyprysku atopowego i kontaktowego oraz alergii na leki w populacji Polski, z uwzględnieniem stopnia zanieczyszczenia środowiska COLLEGIUM MEDICUM IM. LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU decyzja - zakwalifikowany