Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 13
Konkurs 13

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Analiza wahań gospodarczych na przykładzie Niemiec w latach 1951-1995 AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU decyzja - zakwalifikowany
Analiza wpływu chłodzenia wodnego na parametry napędowe tramwajowego silnika asynchronicznego INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza wpływu warstwy przejściowej kruszywo - zaczyn cementowy na proces zniszczenia betonów konstrukcyjnych POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA decyzja - zakwalifikowany
Analiza wpływu zastosowania zwierciadeł gaussowskich na parametry laserów objętościowych i falowodowych POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH decyzja - zakwalifikowany
Analiza właściwości kinematycznych i dynamicznych wysokoredukcyjnych przekładni zębatych POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ SAMOCHODÓW I MASZYN ROBOCZYCH decyzja - zakwalifikowany
Analiza właściwości metrologicznych systemu z pojedynczym czujnikiem indukcyjnym zastosowanego do pomiaru parametrów ruchu AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI,INFORMATYKI I ELEKTRONIKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza zmian aktywności EEG we śnie przy pomocy metod nieliniowych w zestawieniu ze wskaźnikami liniowymi AKADEMIA MEDYCZNA W WARSZAWIE decyzja - zakwalifikowany
Analiza, badania i aplikacja detonacji stymulowanej promieniowaniem laserowym INSTYTUT OPTOELEKTRONIKI WAT decyzja - zakwalifikowany
Anodowe roztwarzanie i pasywacja molibdenu oraz jego wpływ na korozję lokalną stopów żelaza w bezwodnych organicznych elektrolitach AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ ODLEWNICTWA decyzja - zakwalifikowany
Antiquitates Prussiae. Interdyscyplinarny program badań nad odtworzeniem wielkich kolekcji archeologicznych w dawnych Prusach UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY decyzja - zakwalifikowany
Antyutleniające działanie związków biologicznie czynnych zawartych w makuchu z wiesiołka dziwnego - badania in vivo i in vitro SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ decyzja - zakwalifikowany
Artroskopowa diagnostyka i leczenie schorzeń stawu skroniowo - żuchwowego AKADEMIA MEDYCZNA W WARSZAWIE I WYDZIAŁ LEKARSKI decyzja - zakwalifikowany
Artyści z Polski w kręgu "Ecole de Paris" UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU WYDZIAŁ SZTUK PIĘKNYCH decyzja - zakwalifikowany
Asymetryczne wodorowanie ketypinianu dietylu. Enancjoselektywna synteza związków naturalnych UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII decyzja - zakwalifikowany
Azotek molibdenu - nowy typ katalizatora dla przemian węglowodorów POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY decyzja - zakwalifikowany
BIocenotyczna rola zbiorowisk roślin synantropijnych wokół schronisk i na halach Karkonoskiego Parku Narodowego AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ROLNICZY decyzja - zakwalifikowany
Badania czynnościowe układu zwieraczy górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego u chorych po operacjach z wytworzeniem zbiorników jelitowych AKADEMIA MEDYCZNA IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ LEKARSKI II decyzja - zakwalifikowany
Badania defektów w monokryształach tlenkowych typu ABO3 INSTYTUT FIZYKI PAN decyzja - zakwalifikowany
Badania drewnianych połączeń kątowych płaskich o wybranych złączach AKADEMIA BYDGOSKA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO WYDZIAŁ MATEMATYKI, TECHNIKI I NAUK PRZYRODNICZYCH decyzja - zakwalifikowany
Badania etiologiczne raka jamy ustnej i gardła: epidemiologia molekularna CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE decyzja - zakwalifikowany