Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 13
Konkurs 13

Tytuł Instytucja realizująca Decyzja
Analiza infekcyjnych przyczyn porodów przedwczesnych i przedwczesnego odpływania płynu owodniowego INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza matematyczna zależności pomiędzy parametrami kinetycznymi katalitycznych reakcji a parametrami kwasowymi tlenkowych kontaktów POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ CHEMICZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza mutacji w genach BRCA1 i BRCA2 u pacjentek Instytutu Onkologii; wyszukiwanie rodzin obarczonych mutacją dziedziczną powodującą podwyższone ryzyko zapadnięcia na raka sutka i jajnika CENTRUM ONKOLOGII-INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE ODDZIAŁ W GLIWICACH decyzja - zakwalifikowany
Analiza niskoleżących stanów kolektywnych jąder atomowych UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ FIZYKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza numeryczna, statyczna i dynamiczna modelu kręgosłupa ludzkiego POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza obciążeń treningowych zawodników Taekwon-do na poziomie mistrzowskim AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO decyzja - zakwalifikowany
Analiza oddziaływania fal biegnących w nieliniowych układach z dyfuzją i konwekcją INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN decyzja - zakwalifikowany
Analiza odpowiedzi zawartej w EEG na bodziec sensoryczny przy pomocy metody Matching Pursuit UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ FIZYKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza polityki temperaturowej dla reakcji enzymatycznej w bioreaktorze okresowym AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ decyzja - zakwalifikowany
Analiza pracy generatorów fotowoltaicznych zasilających układy napędowe z silnikami prądu stałego ZAKŁAD BADAŃ PODSTAWOWYCH ELEKTROTECHNIKI MG I PAN decyzja - zakwalifikowany
Analiza pracy i optymalizacja emitujących powierzchniowo planarnych laserów dielektrycznych nowej generacji posiadających dwuwymiarowy rezonator z rozłożonym sprzężeniem zwrotnym, jako źródeł promieniowania koherentnego dla potrzeg optoelek POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH decyzja - zakwalifikowany
Analiza probabilistyczna odpowiedzi dielektrycznej w pobliżu przejścia fazowego paraelektryk - ferroelektryk POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI decyzja - zakwalifikowany
Analiza przyczyn korozyjnego pękania elementów samolotów na przykładzie wybranej wysokowytrzymałej stali konstrukcyjnej INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH decyzja - zakwalifikowany
Analiza rozwoju psychoseksualnego młodzieży w wieku 15-20 lat z rozpoznaniem zespołu Downa AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI RUCHOWEJ decyzja - zakwalifikowany
Analiza ruchu układów mechanicznych z uderzeniami POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ MECHANICZNY decyzja - zakwalifikowany
Analiza sektorowa konwersji przemysłu zbrojeniowego w Polsce w okresie transformacji gospodarki na system rynkowy UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH decyzja - zakwalifikowany
Analiza specjacyjna toksycznych metali w glebach jako jeden z elementów monitoringu środowiska UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII decyzja - zakwalifikowany
Analiza spektralna macierzy Jacobiego INSTYTUT MATEMATYCZNY PAN decyzja - zakwalifikowany
Analiza stosowalności interaktywnych systemów kartograficznych w nowoczesnych badaniach geologicznych terenów o szczególnym znaczeniu UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI decyzja - zakwalifikowany
Analiza termodynamiczna elektrowni i elektrociepłowni turbogazowej na wilgotne powietrze POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI decyzja - zakwalifikowany