Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 13BIocenotyczna rola zbiorowisk roślin synantropijnych wokół schronisk i na halach Karkonoskiego Parku Narodowego
Konkurs 13

BIocenotyczna rola zbiorowisk roślin synantropijnych wokół schronisk i na halach Karkonoskiego Parku Narodowego

Numer wniosku: 6 P04G 026 13
Kierownik: mgr Katarzyna Kosatka
Instytucja realizująca: AKADEMIA ROLNICZA WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ROLNICZY
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Ochrony Środowiska Przyrodniczego
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 5 000
Konkurs: 13