Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 13Badania nad syntezą zeolitów o podwyższonej zawartości krzemionki otrzymywanych z popiołów elektrownianych ze spalania węgla brunatnego
Konkurs 13

Badania nad syntezą zeolitów o podwyższonej zawartości krzemionki otrzymywanych z popiołów elektrownianych ze spalania węgla brunatnego

Numer wniosku: 7 T08D 026 13
Kierownik: dr Leon Łukwiński
Instytucja realizująca: INSTYTUT MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauk Technicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 190 000
Konkurs: 13