Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 13Badania nad stanem odporności przeciw niektórym chorobom zakaźnym dzieci przewlekle chorych zwalnianych ze szczepień ochronnych
Konkurs 13

Badania nad stanem odporności przeciw niektórym chorobom zakaźnym dzieci przewlekle chorych zwalnianych ze szczepień ochronnych

Numer wniosku: 4 P05E 056 13
Kierownik: prof.dr hab. Maria Gołębiowska
Instytucja realizująca: AKADEMIA MEDYCZNA W ŁODZI WYDZIAŁ LEKARSKI
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Medycyny Wieku Rozwojowego
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 50 000
Konkurs: 13