Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 13Badania nad stabilnością cech genetycznych drożdży piwowarskich techniką PCR
Konkurs 13

Badania nad stabilnością cech genetycznych drożdży piwowarskich techniką PCR

Numer wniosku: 5 P06G 040 13
Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Czuba
Instytucja realizująca: INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Nauk o Żywności i Żywieniu Człowieka
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 48 000
Konkurs: 13