Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 13Badania nad rolą selenu przy narażeniu na tlenki azotu
Konkurs 13

Badania nad rolą selenu przy narażeniu na tlenki azotu

Numer wniosku: 4 P05D 021 13
Kierownik: dr Jolanta Gromadzińska
Instytucja realizująca: INSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM. PROF. DR MED. JERZEGO NOFERA
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Zdrowia Publicznego i Kultury Fizycznej
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 150 000
Konkurs: 13