Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 13Badania nad rolą limfocytów T gamma delta w odpowiedzi immunologicznej humoralnej i typu komórkowego
Konkurs 13

Badania nad rolą limfocytów T gamma delta w odpowiedzi immunologicznej humoralnej i typu komórkowego

Numer wniosku: 4 P05A 046 13
Kierownik: prof.dr hab.med. Włodzimierz Ptak
Instytucja realizująca: COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO WYDZIAŁ LEKARSKI
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Biologii Medycznej
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 230 000
Konkurs: 13