Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 13Badania nad regioselektywną syntezą nowych funkcjonalnych eterów fosfazeno-koronowych i możliwościami ich zastosowań
Konkurs 13

Badania nad regioselektywną syntezą nowych funkcjonalnych eterów fosfazeno-koronowych i możliwościami ich zastosowań

Numer wniosku: 3 T09A 001 13
Kierownik: doc. dr hab. Krystyna Brandt
Instytucja realizująca: CENTRUM CHEMII POLIMERÓW PAN
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauk Chemicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 215 000
Konkurs: 13