Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 13Badania nad otrzymywaniem termostabilnego kompleksu enzymatycznego lipaza/esteraza z grzyba Rhizopus cohnii, jego charakterystyka i zastosowanie
Konkurs 13

Badania nad otrzymywaniem termostabilnego kompleksu enzymatycznego lipaza/esteraza z grzyba Rhizopus cohnii, jego charakterystyka i zastosowanie

Numer wniosku: 5 P06G 032 13
Kierownik: dr hab. Andrzej Krakowiak
Instytucja realizująca: INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauk o Żywności i Żywieniu Człowieka
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 150 000
Konkurs: 13