Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 13Badania nad opracowaniem biowłóknin z udziałem nowej generacji włókien bioaktywnych
Konkurs 13

Badania nad opracowaniem biowłóknin z udziałem nowej generacji włókien bioaktywnych

Numer wniosku: 3 T09B 115 13
Kierownik: mgr inż. Teresa Wierzbowska
Instytucja realizująca: INSTYTUT TECHNICZNYCH WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH MORATEX
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauk Technicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 250 000
Konkurs: 13