Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 13Badania nad ekspresją proto-onkogenów i białek przekazujących sygnał do apoptozy lub proliferacji w czasie różnicowania się tymocytów w komórkach chłoniaków grasicy myszy z transgenicznym TCR
Konkurs 13

Badania nad ekspresją proto-onkogenów i białek przekazujących sygnał do apoptozy lub proliferacji w czasie różnicowania się tymocytów w komórkach chłoniaków grasicy myszy z transgenicznym TCR

Numer wniosku: 4 P05A 006 13
Kierownik: doc. dr hab. Leon Strządała
Instytucja realizująca: INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ IM. L. HIRSZFELDA PAN
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Biologii Medycznej
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 180 000
Konkurs: 13