Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 13Badania nad chorobami tętnic i żył
Konkurs 13

Badania nad chorobami tętnic i żył

Numer wniosku: 4 P05D 061 13
Kierownik: dr Piotr Porzycki
Instytucja realizująca: AKADEMIA MEDYCZNA W WARSZAWIE II WYDZIAŁ LEKARSKI
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Zdrowia Publicznego i Kultury Fizycznej
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 350 000
Konkurs: 13