Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 13Badania nad bezpośrednim wpływem neuropeptydów nadrodziny VIP-glukagon-sekretyna na regulację steroidogenezy nadnercza szczura
Konkurs 13

Badania nad bezpośrednim wpływem neuropeptydów nadrodziny VIP-glukagon-sekretyna na regulację steroidogenezy nadnercza szczura

Numer wniosku: 4 P05A 030 13
Kierownik: dr hab. Krzysztof Nowak
Instytucja realizująca: AKADEMIA ROLNICZA IM. AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Biologii Medycznej
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 150 000
Konkurs: 13