Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 13Badania możliwości analizy jakościowej i ilościowej mieszanych skażeń chemicznych i promieniotwórczych
Konkurs 13

Badania możliwości analizy jakościowej i ilościowej mieszanych skażeń chemicznych i promieniotwórczych

Numer wniosku: 0 T00A 001 13
Kierownik: doc. dr hab. inż. Władysław Harmata
Instytucja realizująca: WOJSKOWY INSTYTUT CHEMII I RADIOMETRII
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa
Status: decyzja - zakwalifikowany
Konkurs: 13