Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 13Badania modelowe mechanizmu spalania mieszanki jednorodnej w komorze wirowej
Konkurs 13

Badania modelowe mechanizmu spalania mieszanki jednorodnej w komorze wirowej

Numer wniosku: 9 T12D 007 13
Kierownik: dr inż. Andrzej Gorczakowski
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA ŁÓDZKA WYDZIAŁ MECHANICZNY
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauk Technicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 350 000
Konkurs: 13