Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 13Badania mikroskopowe wpływu udarów łączeniowych na wytrzymałość długotrwałą izolacji polimerowej
Konkurs 13

Badania mikroskopowe wpływu udarów łączeniowych na wytrzymałość długotrwałą izolacji polimerowej

Numer wniosku: 8 T10A 035 13
Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Wolny
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA GDAŃSKA
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Elektrotechniki
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 29 000
Konkurs: 13