Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 13Badania mechanizmu systemu zapłonu z recyrkulacją spalin w tłokowych silnikach spalinowych
Konkurs 13

Badania mechanizmu systemu zapłonu z recyrkulacją spalin w tłokowych silnikach spalinowych

Numer wniosku: 9 T12D 022 13
Kierownik: dr hab. inż. Janusz Przastek
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauk Technicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 180 000
Konkurs: 13