Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 13Badania laserów jonowych na parach metali dla generacji w obszarze nadfioletu
Konkurs 13

Badania laserów jonowych na parach metali dla generacji w obszarze nadfioletu

Numer wniosku: 8 T11B 003 13
Kierownik: dr inż. Tadeusz Adamowicz
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Elektroniki
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 137 000
Konkurs: 13