Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 13Badania jakości transmisji oszczędnych widmowo sygnałów mowy w cyfrowym systemie radiokomunikacji komórkowej GSM
Konkurs 13

Badania jakości transmisji oszczędnych widmowo sygnałów mowy w cyfrowym systemie radiokomunikacji komórkowej GSM

Numer wniosku: 8 T11D 015 13
Kierownik: dr hab. inż. Dominik Rutkowski
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Nauk Technicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 11 500
Konkurs: 13