Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 13Badania i podstawy konstrukcji urządzeń do homogenizacji ciśnieniowej ciekłych układów niejednorodnych przemysłu spożywczego
Konkurs 13

Badania i podstawy konstrukcji urządzeń do homogenizacji ciśnieniowej ciekłych układów niejednorodnych przemysłu spożywczego

Numer wniosku: 7 T07C 006 13
Kierownik: dr inż. Henryk Komsta
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Budowy Maszyn
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 158 000
Konkurs: 13