Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 13Badania i opracowanie procesu wytwarzania trójskładnikowych warstw rezystywnych nanoszonych metodą chemiczną na podłoża ceramiczne
Konkurs 13

Badania i opracowanie procesu wytwarzania trójskładnikowych warstw rezystywnych nanoszonych metodą chemiczną na podłoża ceramiczne

Numer wniosku: 8 T11B 008 13
Kierownik: mgr inż. Michał Cież
Instytucja realizująca: OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY MIKROELEKTRONIKI HYBRYDOWEJ I REZYSTORÓW
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Elektroniki
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 225 000
Konkurs: 13