Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 13Badania defektów w monokryształach tlenkowych typu ABO3
Konkurs 13

Badania defektów w monokryształach tlenkowych typu ABO3

Numer wniosku: 8 T11B 052 13
Kierownik: doc. dr hab. Andrzej Suchocki
Instytucja realizująca: INSTYTUT FIZYKI PAN
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Elektroniki
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 232 740
Konkurs: 13