Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 13Asymetryczne wodorowanie ketypinianu dietylu. Enancjoselektywna synteza związków naturalnych
Konkurs 13

Asymetryczne wodorowanie ketypinianu dietylu. Enancjoselektywna synteza związków naturalnych

Numer wniosku: 3 T09A 020 13
Kierownik: dr Jarosław Kiegiel
Instytucja realizująca: UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Nauk Chemicznych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 140 000
Konkurs: 13