Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 13Analiza wpływu zastosowania zwierciadeł gaussowskich na parametry laserów objętościowych i falowodowych
Konkurs 13

Analiza wpływu zastosowania zwierciadeł gaussowskich na parametry laserów objętościowych i falowodowych

Numer wniosku: 8 T11B 025 13
Kierownik: dr hab. inż. Paweł Szczepański
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Elektroniki
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 135 849
Konkurs: 13