Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 13Analiza wpływu warstwy przejściowej kruszywo - zaczyn cementowy na proces zniszczenia betonów konstrukcyjnych
Konkurs 13

Analiza wpływu warstwy przejściowej kruszywo - zaczyn cementowy na proces zniszczenia betonów konstrukcyjnych

Numer wniosku: 7 T07E 009 13
Kierownik: dr hab. inż. Grzegorz Prokopski
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Typ projektu: promotorski
Dyscyplina naukowa: Budownictwa i Materiałów Budowlanych
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 20 000
Konkurs: 13