Money.plTechnologieNauka i wiedzaWnioski o dofinansowanie projektów badawczychKonkurs 13Analiza właściwości kinematycznych i dynamicznych wysokoredukcyjnych przekładni zębatych
Konkurs 13

Analiza właściwości kinematycznych i dynamicznych wysokoredukcyjnych przekładni zębatych

Numer wniosku: 7 T07C 008 13
Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Osiński
Instytucja realizująca: POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ SAMOCHODÓW I MASZYN ROBOCZYCH
Typ projektu: własny
Dyscyplina naukowa: Budowy Maszyn
Status: decyzja - zakwalifikowany
Dotacja rekomendowana przez Komisję: bd.
Dotacja przyznana przez Ministra: 444 200
Konkurs: 13